Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gezocht: vertegenwoordiging gebruikers bibliotheek

Bericht van 21 december ’18
De bibliotheek is op zoek naar geëngageerde bibliotheekgebruikers die willen meedenken over de toekomstvisie van de bibliotheek. Wie in de gemeente Meise woont, tenminste 18 jaar oud is en lid van de bibliotheek in Meise of Westrode kan zijn kandidatuur indienen.

Het beleid van de gemeentelijke openbare bibliotheek in Meise wordt uitgestippeld door een beheersorgaan. Die commissie adviseert het gemeentebestuur over belangrijke bibliotheekaangelegenheden: openingsuren, gebruikersfaciliteiten, algemeen collectiebeleid, inrichting en werking van de bibliotheek, activiteiten e.a.

Dit beheersorgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de politiek, afgevaardigden van het sociaal cultureel veld en bibliotheekgebruikers.

Na de installatie van een nieuw gemeentebestuur in januari 2019 moeten ook alle adviesraden opnieuw worden samengesteld.

Het beheersorgaan vergadert 5 à 6 maal per jaar. Meer info over de inhoud van het mandaat en de praktische werking kan bekomen worden in de hoofdbibliotheek te Meise.

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 15 januari 2019.

Nieuwsoverzicht
Gezocht

Openingsuren & contact

Hoofdbibliotheek Meise
adres
Brusselsesteenweg 44 bus 11860 Meise
Tel.
02/892.24.20 (secretariaat)
e-mail
info@bibmeise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten